Velkommen til Bergen Ventilasjonsprodukter!

Luftinntaket er et hvert ventilasjonsanleggs førstelinjeforsvar mot forurensning og fuktighet fra utemiljøet. Det bør stoppe både fuktighet i form av snø, regn og tåke, og større forurensninger som løv, innsekter og støv. Bergensristen er et slik luftinntak

Hemmeligheten med BR er bruk av grovfilter i selve risten. Med et grovfilter (Amer-kleen M80) fanges fuktighet og partikler opp på et tidlig stadium i luftinntaket. En enkel konstruksjonen sørger for at vedlikehold og skifting av filter er en grei opperasjon. Med dette filteret reduseres faren for uheldig mikrobiologisk vekst i anlegget betraktelig.

  • BR er testet etter EN13030:2001. Resultat: Klasse A.
  • BR er også testet etter Hygvikmetoden. Resultat: Svært god hygiene. Se eksempel på rapport her.

 

Comments are closed.