CASES

Vår teknologi har bidratt til løsninger som fungerer og vi viser stolt frem referanser og konkrete eksempler.

Siste leveringer:

Utfordringer med kulde:

Kombinasjonen med kulde og tåke er ofte en utfordring for inntaksristene da inntaket fryser igjen. Bergensristen løser dette problemet ved å måle trykkfallet over risten og ved et gitt trykkfall Pa slås anlegget av og varmekablene slås på. De står så på i 30 min og deretter startes anlegget igjen