osl-rist-930

BVP

osl_rist_cropped_930

OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN

Bergensristen løste problemet med “freezing fog” (underkjølt tåke)

Total luftmengde på Gardermoen er 2,5 Mil m³/h!

1. Prøveprosjekt hvor vi bygget en liten rigg bestående av vifte, Bergensrist og måleutstyr.

 

2. Viser problemet, igjenfrossen rist

 

3. Viser Bergensristen med varmekabel

 

4. Viser Bergensristen ved avriming