Slik virker Bergensristen med varmekabler:

Ved et trykkfall over risten på f.eks. 200PA, stopper anlegget og varmekablene slåes på. Etter f.eks. 30 minutter går varmekablene av og anlegget som da er fri for is starter opp igjen. Anlegges lever sitt liv og prosessen startes automatisk når det trengs.

DSCN2411