Hemmeligheten med Bergensristen er bruk av grovfilter. Da stopper den regnpåslag, tåke/yr, lett snø.

AMER-KLEEN M 80 er markedets beste grovfilter. Det er produsert av grove glassfibertråder som inneholder mer glassfiber pr. m2  enn konkurrerende filtre. Filteret har en progressiv struktur som innebærer at glassfibertrådene er grovere og har et “glissent” mønster i filterets innløp. Det forhindrer at fremsiden blokkeres av støvpartikler.

Lenger inne er fibrene flere, tynnere og i et tettere mønster.  Den progressive strukturen sammen med et effektivt klebemiddel i filteret høyner vektavskilningsgraden og stoffakkumuleringen og gjør at støvpartiklene forblir i filteret ved skifting av filter. Støvet kan trenge inn i filteret, men stoffakkumuleringen bygges opp i filteret bakfra, mot luftstrømmen.