BERGENSRISTEN

Luftinntaket er ventilasjonsanleggenes førstelinjeforsvar mot forurensning og fuktighet fra utemiljøet. Det skal stoppe fuktighet i form av snø, regn og tåke samt større forurensning som løv, innsekter og støv. Bergensristen er et slikt luftinntak. Det er spesiallaget for norske forhold, produsert i Norge, for å takle vårt klima.

Bergensristen stopper:

  • Regnpåslag

  • Tåke / yr

  • Lett snø

  • Fuktighet

  • Salt, svovel og annen luftforurensing

Bergensristen produseres i to varianter; en utvendig modell til bruk ved rehabilitering av eldre bygg og en innebygd modell for nybygg.

Risten produseres i sjøvannsbestandig aluminium og det benyttes et syrefast materiale i senger/kassetter der filteret ligger. En enkel konstruksjon sørger for at vedlikehold og skiftning av filter i risten er enkelt.

Ved anlegg som Oslo Lufthavn Gardermoen hvor kulde og tåke er en utfordring benyttes varmekabler. Ved et gitt trykkfall over risten blir anlegget slått av og varmen på. Etter 20 min slåes varme av og anlegget på. Filter i risten skiftes engang pr år.

Vi anbefaler et grovfilter «AmerKleen M80» sammen med Bergensristen. Da fanges fuktighet og partikler opp på et tidlig stadium i luftinntaket. Med dette filteret reduseres også faren for uheldig mikrobiologisk vekst i anlegget. Filteret stopper også det grove støvet i uteluften, noe som igjen gir lenger levetid på hovedfilteret i aggregatet. Levetid på dette filteret er 3-6 år. Se for øvrig bilde og mer informasjon under FILTER.

Innvendig Bergensrist:

 

Utvendig Bergensrist: