bhu_m_hengsling

Hull i vegg økes med 1cm begge veier i forhold til mål på rist. Hengsling venstre , høyre ses forfra med luftretning.