Prøveprosjekt bestående av vifte, Bergensrist og måleutstyr:

Viser problemet som var før med igjenfrossen rist:

Viser rist med varmekabel:

 

Viser Bergensristen ved avriming

Innsiden av hovedinntak terminal:

Utsiden bygning hovedinntak terminal:

 

En av 3 pirer på Gardemoen T2  (300 000m3/h , 50kw går på når det skal avises)