• 2007  Levert Bergensrister for 66 000m3/h.

  • 2008  Levert Bergensrister for 15 000m3/h.

  • 2009  Levert Bergensrister for 105 750m3/h.

  • Til sammen 186 750m3/h